Saturday, October 23, 2010

प्राविधिक समस्या

केही प्राविधिक समस्याले गर्दा, मैले यो Blog लाई अर्कै मा सार्नु पर्ने अवस्था आइपरेको छ। त्यसैले अर्को address मा सारेको छु। कृपया तलको link मा Click गर्नु होला।

http://www.de-brother.blogspot.com

नेपाली साहित्यलाई माया गर्दै जानु होला।

Brother_De

0 Comments: